Genealogie Voswinkel, de Kruijff en aanverwante families

Inleiding

Deze site is nog volop in ontwikkeling, aanvullingen, correcties en portretten zijn zeer welkom.

Er staan ongeveer:

  • 17000 personen
  • 10250 bronnen

Bijgewerkt op 05-02-2019

Familiewapen de Kruijff

Dit is het wapen van wat wel de "Leidse tak" wordt genoemd. Het wapen zoals vermeld in Het Nederland's Particiaat jaargang 11 (1920) pag. 132 is onjuist, in jaargang 13 (1923) pag. 205 volgt een correctie.

Het is jammer dat bij dit wapen de heraldische conventies totaal niet in acht zijn genomen:

De heraldiek kent kleuren en metalen.
De kleuren zijn rood, groen, blauw en zwart, de metalen goud en zilver.
Kleur moet op metaal en metaal op kleur.
De dekkleden behoren de hoofdkleuren van het schild te zijn en altijd van een kleur en een metaal.
Als het helmteken aanziend is behoord de helm ook aanziend te staan.

Een rode balk over een groen veld is dus tegen de conventie. De dekkleden hadden groen, gevoerd van zilver moeten zijn. De helm staat halfaanziend, die had aanziend moeten staan.

Intrigerend is waarom er zo tegen de regels is gezondigd: onwetendheid, eigenzinnigheid? En de vraag is ook sinds wanneer dit zo is. In het boek Overlangbroek op de kaart gezet, door C. van Schaik wordt uitgebreid ingegaan op de wapens die door de diverse takken de Kruijff werden gevoerd. Er staan afbeeldingen in van lakzegels en er wordt melding gemaakt van een wapen dat is aangetroffen in de kerk van Cothen. Dit wapen vertoont drie gouden lelies gescheiden door een gouden balk in een rood veld. Hier zijn de heraldische conventies dus (nog) wel gevolgd.

Met behulp van deze publicatie van C. van Schaik is het ook gelukt om de Leidse tak en de Burense tak aan elkaar te knopen. Aanleiding om op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke voorouder was een brief in het familiearchief, geschreven door Arthur Lubertus Sint Joost de Kruijff van de Burense tak, zie aldaar voor de desbetreffende brief.

Bronnen

Er worden momenteel bronnen (scans van aktes en andere documenten) toegevoegd aan de persoonskaarten. In de aktes staat vaak interessante informatie, zoals bijvoorbeeld het beroep van de vader. Beroepen als paruikmaker, gortmolenaar, klapperman, filtreermaker of vroedmeester. Ook worden soms de onderscheidingen genoemd die iemand tijdens zijn leven heeft gekregen, zoals bij deze Jan de Kruijff: Scan
In een huwelijksakte worden regelmatig kinderen gewettigd: Scan
Hier onthult een huwelijksakte de verdwijning van de vader van de bruid: Scan

Bij het overzetten van de originele aktes naar Genlias zijn af en toe gegevens toegevoegd of "gecorrigeerd". Goed bedoeld, maar soms volledig onjuist. Met de originele akte er naast kun je in elk geval zien wat er werkelijk staat. Althans, als de akte een beetje leesbaar is. Overigens staan er in de originele aktes ook vaak flinke fouten, met name in de overlijdensaktes. Soms klopt de voornaam van de overledene niet eens. Dit komt zeer waarschijnlijk omdat de aangifte vaak werd gedaan door derden zoals bijvoorbeeld de buurman.
Zo gaat het in deze akte (nr. 16) vermoedelijk om Merrigje Voswinkel, dochter van Johannes Willemse Voswinkel en Gerritje de Vos: Scan

Ik heb me altijd afgevraagd of de naam Voswinkel oorspronkelijk uit Duitsland komt en na het vinden van het huwelijk van de oudste mij bekende Voswinkel lijkt dit inderdaad het geval: Scan. Hierin staat dat hij uit Bergsland komt.

De krenten in de pap

Speuren naar verwanten in een ver verleden levert soms hele verrassende dingen op. De kwartierstaten van Voswinkel en de Kruijff vertegenwoordigen twee tegenpolen: aan de Voswinkel kant beperken de beroepen zich tot arbeider, werkman, sjouwerman en dienstmeid terwijl de familie de Kruijff een plaatsje in het Nederland's Patriciaat heeft. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik twee connecties vond tussen deze takken in de 17e/18e eeuw:

Deze Gosuinus van Nouhuijs is trouwens ook een aardige. Als predikant in Sint-Oedenrode doopt hij zijn eigen kinderen en vertelt daarbij naar wie het kind vernoemd is, inclusief details over de belangrijke functies van diverse familieleden.

In de kwartierstaat van de Kruijff vond ik wat aardige toevalligheden in Wijk bij Duurstede. In het Nederduits Gereformeerde trouwboek anno 1666 staat linksonder de aantekening van Johan de Cassemajor en Stijntghen (Christijntje) van Muijswinckel en rechtsonder die van Hendrick de Kruijff en Celia van der Mast. Vele generaties later zullen hun respectievelijke nazaten Anna Catharina Carolina Raue en Jan de Kruijff elkaar het jawoord geven.

Behalve Hendrick de Kruijff (~1643) en Stijntghen van Muijswinckel (~1639) is ook Magdalena van Gerversoort (~1649) afkomstig uit Wijk bij Duurstede en het is niet ondenkbaar dat ze elkaar kenden want afgaande op het doopboek was de Gereformeerde gemeenschap aldaar erg klein.

Verhalen

Naast de genealogie kom je af en toe verhalen en anekdotes tegen, hier een selectie van mensen met iets "extra's":